Kezdőlap
https://magannyomozotanfolyam.hu/

Részlet a magánnyomozó és a biztonságszervező szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiből1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
A szakképesítés azonosító száma: 52 861 06
Szakképesítés megnevezése: Magánnyomozó

2. EGYÉB ADATOK
A képzés megkezdésének feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

3.  PÁLYATÜKÖR

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):
  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2. 5259 Egyéb személy -és vagyonvédelmi foglalkozású Magánnyomozó
 
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

-    a megbízó általi megrendelést áttekinti, és elvállalja a megbízást vagy elutasítja
-    a kockázatelemzést elvégzi, ajánlatot készít
-    erőforrást és időszükségletet meghatároz, a megvalósítást előkészít
-    adatokat, információkat begyűjt, elemzi-értékeli, ezekből következtetéseket von le
-    személy,- és tárgykutatás végzésére irányuló megbízatást teljesít
-    nyomozási,- ellenőrzési tevékenységet, tanácsadó-javaslattevő munkát végez
-    bűnmegelőzési felkészítőt tart
-    kapcsolatot tart a megbízóval, más magán- és jogi személyekkel, hatóságokkal
-    munkaköréhez kapcsolódó technikai, számítástechnikai eszközöket használ
-    hang- és képfelvételeket készít, ezeket jogszerűen felhasznál
-    adminisztratív jellegű, adat- és ügykezelési teendőket szabályszerűen ellát
-    elvégzi a megbízatással kapcsolatos munkamozzanatokat

A szakképesítéssel rendelkező képes:

-    a megbízó általi megrendelést áttekinteni, és elvállalni a megbízást vagy elutasítani
-    a kockázatelemzést elvégezni, ajánlatot készíteni
-    erőforrást és időszükségletet meghatározni, a megvalósítást előkészíteni
-    adatokat, információkat begyűjteni, elemezni-értékelni, ezekből következtetéseket levonni
-    személy,- és tárgykutatási végzésére irányuló megbízatást teljesíteni
-    nyomozási,- ellenőrzési tevékenységet, tanácsadó-javaslattevő munkát végezni
-    bűnmegelőzési felkészítőt tartani
-    kapcsolatot tartani a megbízóval, más magán- és jogi személyekkel, hatóságokkal
-    munkaköréhez kapcsolódó technikai,- számítástechnikai eszközöket használni
-    hang- és képfelvételeket készíteni, ezeket jogszerűen felhasználni
-    adminisztratív jellegű, adat- és ügykezelési teendőket szabályszerűen ellátni
-    elvégezni a megbízatással kapcsolatos munkamozzanatokat

4.  SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
  A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10348-12 Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok
4.4. 10380-12 Általános magánnyomozói tevékenységek végzése
4.5. 10381-12 Magánnyomozói adminisztrációs feladatok

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
          Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
          Az összefüggő munkahelyi szakmai gyakorlat igazolása. Az összefüggő munkahelyi szakmai gyakorlat időtartama: 80 óra, a képzés utolsó szakaszában, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara minősítési rendszerében erre feljogosított, magánnyomozással foglalkozó vállalkozásnál.
          Záró dolgozat elkészítése és a komplex szakmai vizsga megkezdése előtt 30 nappal korábban történő beadása a szakmai vizsgát szervező intézménynek
          Záró dolgozatra vonatkozó előírások: A dolgozatnak tartalmaznia kell a szakmai gyakorlat teljes időszaki munkáját, avagy ennek során tapasztalt egy olyan esetet, mely tanulságos lehet a szakma gyakorlása szempontjából - ötoldalnyi terjedelemben (a címlapon kívül).
Formai elvárások: a vizsgázó által fűzött A/4-es oldalak, 2,5 centiméteres margókkal, 12 pontos Times New Roman betűtípussal, másfeles sorközzel és szimpla szóközökkel, oldalanként minimum 2500 karakter. A címlap tartalmi elemei: a dolgozat címe, a dolgozat készítőjének a neve, a dátum és a képző intézmény megnevezése. A formai követelményektől való eltérés esetén a záró dolgozat „értékelhetetlen” minősítést kap, a jelölt szakmai vizsgára nem bocsátható.
 
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
  A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
 
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3. 10348-12 Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok írásbeli, gyakorlati
5.2.4. 10380-12 Általános magánnyomozói tevékenységek végzése szóbeli, gyakorlati
5.2.5. 10381-12 Magánnyomozói adminisztrációs feladatok írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladatok mindegyikének végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Konkrét megbízatási és életmentési feladat. A megbízás teljesítésére vonatkozó elképzelés kialakítása, a kockázatelemzés és az ár-, illetve költségajánlat elkészítése, vagy a megrendelés tartalmára vonatkozó munka beindítása, a szükséges információk és megszerzésük módjai közül egynek a kivitelezése, életmentéssel kapcsolatos részfeladat elvégzése.
A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 45%
Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Személy- és vagyonvédelmi szabályok, előírások
Magánnyomozói munkavégzésével kapcsolatos legfontosabb jogi normák tartalma, az adatkezelés, valamint adminisztratív jellegű teendők végzésének követelményei, szabályai
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%
Szóbeli vizsgatevékenység
A.)   A vizsgafeladat megnevezése: Magánnyomozói szakmai szabályok, előírások
A szóbeli központilag összeállított vizsgakérdései az összes modul követelményeire vonatkoznak.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
B.)            A vizsgafeladat megnevezése: A záró dolgozat védése
A vizsgázó a záró dolgozatát bemutatja, megvédi
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

A teljes hatályos szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.


 
 
 AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
A szakképesítés azonosító száma: 52 861 01
Szakképesítés megnevezése: Biztonságszervező
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600-700

EGYÉB ADATOK
A képzés megkezdésének feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Elméleti képzési idő aránya: 50%
Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

PÁLYATÜKÖR
A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):
A B C
FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
5254 Vagyonőr, testőr Személy- és vagyonőr, Biztonsági őr,
Munkahelyi biztonsági felügyelő, Repülőtéri
biztonsági őr
5259 Személy és vagyonvédelmi
foglalkozású
Egyéb személy- és vagyonvédelmi
foglalkozású
3163 Munkavédelmi és
üzembiztonsági foglalkozású
Munkavédelmi előadó, Munkavédelmi megbízott, Tűzbiztonsági előadó,Tűzvédelmi referens, Tűzvédelmi ügyintéző, Üzembiztonsági megbízott
9231 Portás, telepőr, egyszerű őr Ipari, kereskedelmi intézet, oktatási intézmény, egészségügyi intézmény portása, Múzeumi teremőr
9238 Egyéb egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozások Parkolóőr
 
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
-    elkészíti a vagyonvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi, katasztrófavédelmi tervet
-    elkészíti a rendészeti-vagyonvédelmi és az őrzési szabályzatot
-    elkészíti a lőfegyver és a támadáselhárító eszközök tárolásának és karbantartásának szabályait
-    kialakítja a védelmi koncepciót
-    felkészül és végrehajt biztosítási feladatokat
-    intézkedik rendkívüli eseményeknél
-    elkészíti az objektum tűzriadó tervét
-    tűzvédelmi megelőző tevékenységet szervez és végrehajt
-    ellát jogkörében munkavédelmi feladatokat
-    ellát jogkörében környezetvédelmi feladatokat
-    elkészíti szakmai útmutatás szerint a védelmi felkészülési, elhárítási okmányokat, terveket, dokumentációkat
-    ellátja a munkakörébe utalt egyéb feladatokat
-    ellát gazdasági, vezetési feladatokat
A szakképesítéssel rendelkező képes:
-    elkészíteni a vagyonvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi, katasztrófavédelmi tervet
-    elkészíteni a rendészeti-vagyonvédelmi és az őrzési szabályzatot
-    elkészíteni a lőfegyver és a támadáselhárító eszközök tárolásának és karbantartásának szabályait
-    kialakítani a védelmi koncepciót
-    felkészülni és végrehajtani a biztosítási feladatokat
-    intézkedni rendkívüli eseményeknél
-    elkészíteni az objektum tűzriadó tervét
-    tűzvédelmi megelőző tevékenységet szervezni és végrehajtani
-    ellátni jogkörében a munkavédelmi feladatokat
-    ellátni jogkörében a környezetvédelmi feladatokat
-    elkészíteni szakmai útmutatás szerint a védelmi felkészülési, elhárítási okmányokat, terveket, dokumentációkat
-    ellátni a munkakörébe utalt egyéb feladatokat
-    ellátni gazdasági, vezetési feladatokat
 
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma megnevezése
10348-12 Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok
10349-12 Vagyonvédelmi biztonságszervezési feladatok
10350-12 Biztonságszervező alapfeladatai
10351-12 Biztonságszervező szakfeladatai
 
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
         
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
          Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
          Záró dolgozat elkészítése és a komplex szakmai vizsga megkezdése előtt 30 nappal korábban történő beadása a szakmai vizsgát szervező intézménynek. (A formai követelményektől való eltérés esetén a záró dolgozat „értékelhetetlen” minősítést kap, a jelölt vizsgára nem bocsátható.)
 
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A B C
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10348-12 Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok írásbeli, gyakorlati
10349-12 Vagyonvédelmi biztonságszervezési feladatok szóbeli
10350-12 Biztonságszervező alapfeladatai szóbeli, gyakorlati
10351-12 Biztonságszervező szakfeladatai szóbeli, gyakorlati
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
Gyakorlati vizsgatevékenység
A.)        A vizsgafeladat megnevezése: Záró dolgozat bemutatása
            A vizsgafeladat ismertetése: A záró dolgozat tárgya a szakmai irányultságnak megfelelő komplex feladat kidolgozása ötoldalnyi terjedelemben (a címlapon kívül). A záró dolgozatot csak a képző intézmény által jóváhagyott témában lehet benyújtani.
            A záró dolgozatnak tükröznie kell a választott probléma (kiinduló rendszer) összefüggéseit, kapcsolódásait. Lehetőleg teljes képet kell adnia a választott témáról, de terjedelménél fogva nem kell minden részletet tartalmaznia. A kidolgozást olyan mélységig kell elkészíteni, hogy az bemutassa a kitűzött feladat megoldását.
            Formai elvárások: a vizsgázó által fűzött A/4-es oldalak, 2,5 centiméteres margókkal, 12 pontos Times betűtípussal, másfeles sorközzel és szimpla szóközökkel, oldalanként minimum 2500 karakter. A címlap tartalmi elemei: a dolgozat címe, a dolgozat készítőjének a neve, a dátum és a képző intézmény megnevezése.
 
A vizsgafeladat időtartama: 0 perc (A komplex szakmai vizsga megkezdése előtt elkészített és értékelt)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
B.)        A vizsgafeladat megnevezése: Biztonságszervező szakfeladatok
            A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett írásbeli feladatot old meg biztonságszervező szakfeladatok: rendészet-vagyonvédelem, munkavédelem, tűzvédelem, környezetvédelem, katasztrófavédelem, illetve üzemeltetés témakörben, az általa megismert szakanyagok felhasználásával.
A vizsgafeladat időtartama: 240 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
 
Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: -
A vizsgafeladat ismertetése: -
A vizsgafeladat időtartama: -
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -
 
Szóbeli vizsgatevékenység
A.)      A vizsgafeladat megnevezése: A záró dolgozat bemutatása
          A vizsgázó a záró dolgozatát bemutatja
          A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
          A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %
B.)      A vizsgafeladat megnevezése: Biztonságszervező szakfeladatok
          A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései az összes modul követelményeire vonatkoznak.
          A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási 10 perc)
          A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
 
 
A teljes hatályos szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.

 

 

Részlet a magánnyomozó és a biztonságszervező szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiből